Üzleti tolmácsolás - sokszor szükség lehet a külföldi cégkivonat és mérleg előzetes lekérdezésére

Főoldal    Kapcsolat    Tolmács - fordító    Szinkron - kísérő    Oroszul - по-русски


Orosz népi motívumokkal díszített fémtálca
Főoldal

Kapcsolat

Tolmács - fordító

Szinkron - kísérő

Tolmács történetek

Tolmács blog

Oroszul - по-русски

Külföldi cégkivonatok (például orosz cégjegyzékek) és mérlegek

Az orosz partnerekkel folytatott üzleti tárgyalások során óhatatlanul is felmerülhetnek olyan vonatkozások is, melyek széleskörű nemzetközi kapcsolatokra utalnak. A mai globalizálódás során ez teljesen természetes.

Orosz céginformáció - orosz cégkivonatok és mérlegek

A magyar partnerek az oroszországi cégekkel folytatott tárgyalásaik előtt sokszor lekérik az orosz partner-cégek cégkivonatát és mérlegét, hogy hitelesen és mélyebben beleláthassanak azok gazdasági helyzetébe. Az orosz cégkivonatból ugyanis megismerhetik a cég tevékenységi köreit, vezetőit, alaptőkéjét, esetleges könyvvizsgálóit és tulajdonosait.

Az oroszországi mérlegek pedig a legutóbbi két teljes esztendő pénzügyi eredményeit tartalmazzák, beleértve az árbevételt, a vagyon-struktúrát, a különféle címen felmerülő költségek megoszlását, valamint a nyereséget. A két esztendős tartalom pedig bizonyos fejlődési dinamikára is utalhat. Az orosz cégkivonatok és mérlegek oroszról magyarra fordítására is igen gyakran szükség lehet.

Cégkivonatok és mérlegek a környező országokban működő, orosz tulajdonú cégekről

A bevezetőnkben már említettük a napjainkban zajló, egyre erőteljesebb globalizálódási folyamatot. Ennek eredménye az összetett, nemzetközi cégstruktúrák kialakulása. Orosz vonatkozásban itt megfigyelhetők mind az unión belüli, mind pedig az unión kívüli kapcsolatok is. Ahogy hazánkban is sok orosz cég működik, így a környező országokban is nagy számban fordulnak elő orosz cégek. Példaképpen lehet említeni a szlovákiai, csehországi, lengyelországi, bulgáriai orosz cégeket. Kiemelt jelentősége van az orosz üzletemberek esetében Romániának, így a romániai cégkivonatok is érdekesek számukra. Ezek különleges sajátossága egyébként, hogy a legutóbbi három év mérlegének a legfontosabb mutatóit (például profit/veszteség, létszám) is tartalmazzák.

Cégkivonatok és mérlegek a szláv nyelvű országokban működő, orosz tulajdonú cégekről

Jelentős mennyiségű orosz cég alakul a szláv nyelvű országokban. Ennek többféle indoka lehet:
  • a szláv nyelvek közül az oroszhoz a szerb nyelv áll a legközelebb (a szerb cégkivonatok és mérlegek is lekérdezhetők). Erre szoros kapcsolatra utal az is, hogy mindkét nemzet a cirill ábécét használja. Hosszú távon is kifejezett baráti kapcsolat áll fenn a két nép között, aminek a napi életben számos megnyilvánulása van. Emlékezetes lehet például a jugoszláv háború idején a hazánkon is átvonuló hatalmas orosz segélyszállítmány.
  • Montenegró elsősorban a tengerparti, üdülési célú ingatlanok vonatkozásában népszerű az oroszok között. Ugyanakkor természetesen jelentős számban fordulnak elő orosz tulajdonú cégek is, sőt van kifejezetten olyan vállalkozás (info@business-services.me) is, mely kifejezetten orosz ajkú ügyfelek számára végez ingatlanközvetítést, cégalapítást és könyvelést. Éppen ezért lehet érdekes a montenegrói cégkivonat - azaz a montenegrói cégjegyzék is.
  • Csehország azért népszerű az oroszok számára, mert egyrészt egy fejlett, gazdag ország, másrészt pedig a cseh nyelv jól érthető, könnyen tanulható a számukra. Ezért lehetnek érdekesek az esetükben a csehországi cégkivonatok és mérlegek.
  • Témánk vonatkozásában megemlíthetjük például az olyan ukrajnai cégkivonatok és mérlegek és kazahsztáni cégkivonatok és mérlegek lekérdezését, melyek tulajdonosai orosz állampolgárságú személyek.

Ciprusi céginformáció - ciprusi cégkivonatok és mérlegek

Ciprus orosz vonatkozásai igen szorosak:
  • Cipruson rengeteg orosz él. Aki Cipruson jár, az az orosz nyelvvel mindenütt elboldogul: a szállodákban, a benzinkutakon, az üzletekben igen sok orosz dolgozik.
  • A kedvező adózási körülmények miatt Ciprus az egész világból a gazdag emberek gyűjtőhelye, így természetesen az oroszországiaké is.
  • Sokat mélyített az orosz-ciprusi kapcsolaton Dimitris Christofias ciprusi elnök is, aki 2008-2013 között töltötte be ezt a tisztet. Ő meggyőződéses baloldaliként 1969 és 1974 között Moszkvában tanult az SzKP KB mellett működő Társadalomtudományi Egyetemen, majd pedig ott védte meg a kandidátusi címét is. Sőt az orosz feleségével is a moszkvai tanulmányai során ismerkedett meg. Ennek eredményeképpen oroszul kiválóan beszélt, s a hosszú moszkvai tartózkodása alatt mélyen megismerhette a kinti életet, kultúrát is. Így aztán elnökként is sikerrel mélyíthette az orosz kapcsolatokat.
Nem véletlen tehát, hogy az oroszországi cégek tulajdonosi hálójában sokszor szerepelnek ciprusi cégek is, így az orosz cégekkel folyatott tárgyalások során a ciprusi cégek cégkivonatára és mérlegére, gazdálkodási adataira is szükség lehet.

Összefoglalás

Ebből a rövid áttekintésből is láthatjuk, hogy a mai világban magyar cégként egy külföld felé nyitás egyben egy összetett nemzetközi kapcsolatrendszer felé történő nyitást is eredményezhet, ami a termékértékesítés vonatkozásában egy rendkívül széles piachoz való kapcsolódást is jelenthet. Így aztán fokozódik a jelentősége annak, hogy magyar cégként – a külfödi cégek cégkivonatának (cégjegyzékének) és mérlegének ismeretében - jobban belelássunk külföldi partnereink jogi és gazdasági helyzetébe, s ezért egyre gyakrabban kérjük le a külföldi cégek cégkivonatait és mérlegeit.Vissza a "Tolmács blog" oldalra

Külföldi cégkivonatok szállítása több tucat ország cégeiről